POSJETE


_____________________________________________________________________________________

7. POSJETA ReSPA ŠKOLI U DANILOVGRADU
- 29. April 2015. - ReSPA je međunarodna organizacija čija je misija jačanje regionalne saradnje u oblasti javne uprave na Zapadnom Balkanu. ReSPA redovno organizuje mnoge aktivnosti obuke , konferencije na visokom nivou, s opštim ciljem usvajanja novih znanja i vještina i olakšavanja razmjene iskustava i unutar regiona i između regiona i država članica EU. ReSPA se nalazi u opštini Danilovgrad, nedaleko od Podgorice. ReSPA je osnovana od strane Evropske unije i sufinansirana od strane država članica.

Studenti EEI su posjetili ReSPA školu u aprilu 2013. godine, aprilu 2014. i opet, aprila 2015. godine, kada su imali priliku da čuju predavanje gospodina Tonija Basa, rukovodioca QPS projekta u ReSPA školi.


_____________________________________________________________________________________6. POSJETA EU DELEGACIJI U CRNOJ GORI, PODGORICA

-14. April 2015. - Studenti su posjetili EU Delegaciju u Crnoj Gori. Imali su priliku da se upoznaju sa programom IPA II, kroz predavanje gosp. Andre Lys-a, šefa Cooperation sekcije u Delegaciji i projektima prekogranične saradnje, kroz predavanje g-đe Donate Von Sigsfeld, EUD.
_____________________________________________________________________________________5. POSJETA CRNOGORSKOJ BERZI U PODGORICI

- 1. April 2015. - Studenti četvrte generacije smjera Evropske ekonomske integracije, posjetili su Crnogorsku berzu. Studenti su imali priliku da se direktno upoznaju sa praktičnim znanjima iz oblasti tržišta kapitala, što im uz postojeća teorijska znanja, omogućava lakše razumijevanje ove oblasti ekonomije.


_____________________________________________________________________________________4. POSJETA EU INFO CENTRU U PODGORICI

- 17. Februar 2015. - Studenti četvrte generacije smjera Evropske ekonomske integracije, posjetili su EU Info centar, sa prof. Gordanom Djurović. Na predavanju koje je održao tim EU Info centra, studenti su upoznati sa Komunikacionom strategijom za informisanje javnosti o EU, sa aktivnostima, misijom i daljim planovima EU Info centra.

_____________________________________________________________________________________3. POSJETA EU INFO CENTRU U PODGORICI

- 6 Maj 2014. – Novoosnovani EU info centar u Podgorici organizovao je okrugli sto na temu: Obilježavanje desetogodišnjice velikog proširenja 2004-2014: Proširenje i EU usješna priča. Prof Djurovic bila je medijator na okruglom stolu, a studenti smjera Evropske ekonomske integracije prisustvovali su debati.
EU info centar osnovan je 2014. godine kako bi pomogao Delegaciji EU u Crnoj Gori da pruži objektivne i jasne informacije široj javnosti o EU poslovima, te da unaprijedi i promoviše vidljivost EU politika i EU tehničke podrške Crnoj Gori. Otvaranjem EU info centra, Delegacija EU u Crnoj Gori obezbjeđuje mjesto za lak pristup svim temama u vezi sa EU, EU politikama, programima pomoći, kao i samom procesu evropskih integracija Crne Gore._____________________________________________________________________________________
2. POSJETA MONTENEGROBERZI U PODGORICI

- 4 April 2013 – Od svih organizovanih studentskih grupa koje su posjetile Montenegroberzu u 2013. godini, student smjera Evropske ekonomske integracije ocijenjeni su kao najaktivniji.- 8 April 2014 – Treća generacija smjera Evropske ekonomske integracije u posjeti Montenegro berzi (jednoj od najposjećenijih institucija od strane crnogorskih studenata, kako sa privatnih tako i sa državnih fakulteta).


_____________________________________________________________________________________1. POSJETA REGIONALNOJ ŠKOLI ZA JAVNU ADMINISTRACIJU U DANILOVGRADU

Regionalna škola za javnu administraciju (ReSPA) je međunarodna organizacija osnovana 2010. godine kao zajednička inicijativa Evropske unije i država Zapadnog Balkana. ReSPA organizuje i realizuje različite treninge, organizuje konferenciji, različite događaje umrežavanja, programe mobilnosti, ljetnje škole, studijske boravke, priprema publikacije, regionalne komparativne studije i slično, sa ciljem transfera novih znanja i vještina, kao i u cilju podsticanja razmjene iskustava između zemalja regiona odnosno regiona i država članica EU u oblasti reforme javne administracije. ReSPA je locirana u opštini Danilovgrad, svega 25 km od Podgorice.
Studenti smjera Evropske ekonomske integracije posjetili su ReSPU u aprilu 2013 i 2014 godine sa svojim profesorima. ReSPA menadžerski tim organizovao je za naše studente predavanje i prezentaciju svojih aktivnosti.

- 6 April 2013 – Druga generacija smjera Evropske ekonomske integracije u posjeti Regionalnoj školi za javnu administraciju - ReSPA.

- 24 April 2014 – Treća generacija smjera Evropske ekonomske integracije u posjeti Regionalnoj školi za javnu administraciju – ReSPA.

_____________________________________________________________________________________