OSNOVNE INFORMACIJE


Žan Mone katedra za Evropske ekonomske integracije na Ekonomskom fakultetu (JMC-EEI na UCG/EF) predstavlja svojevrstan “motor” za širenje i produbljivanje predavanja i istraživanja evropskih integracija na Univerzitetu Crne Gore.INFORMACIJE O PROJEKTU

  Projektni  
  akronim:  
  EEIMont
  Naziv projekta:     Evropske ekonomske integracije na Ekonomskom fakultetu
  u Podgorici
  Projektni broj:     528439-LLP-1-2012-ME-AJM-CH (2012- 2015)
  Pod-projekat,
tj. ključna aktivnost:  
  JEAN MONNET PROGRAMME (Sub-programme),
KEY ACTIVITY 1 - JEAN MONNET Chairs(Sub-action)
 Website:  
  http://www.jmc-eeimontenegro.org
  Aktivnosti:     1. Unapređenje kvaliteta nastave na smjeru Evropske ekononske integracije na Ekonomskom fakultetu:
• Ekonomija EU
• Politika proširenja EU
• Makrositem EU
• Koheziona politika i strukturni fondovi EU
• Zajedničko tržište i politika konkurencije EU
2. Organizacija EU debata u okviru obilježavanja Dana Evrope i druge aktivnosti
  Korisnik
    projekta:  
  Univerzitet Crne Gore, Ekonomski fakultet
  Tim:     Prof. dr Gordana Djurovic, koordinator projekta
Doc. dr Nikola Milovic
Doc. dr Mijat Jocovic