PREDMETI


1. EKONOMIJA EU
CILJEVI IZUČAVANJA PREDMETA: Izučavanje najznačajnijih teorija evropskih integracija, značaja, razvoja i oblika primjene zajedničkih politika EU, politika za podijeljenom nadležnošću i politika koje su u ingerenciji država članica; Posebno područja evropske monetarne unije, zajedničke poljoprivredne politike, carinske unije i razvojne politike EU.

Kliknite da pogledate NASTAVNI PLAN PREDMETA.


2. POLITIKA PROŠIRENJA EU
CILJEVI IZUČAVANJA PREDMETA: Razvoj evropske integracije kroz politiku proširenja EU; Komparativna iskustva pet proširenja EU; Region i politika proširenja; Pretpristupni pregovori; Pretpristupna podrška; Cost-benefit analiza procesa integracija; Postpristupne obaveze država članica; Proces evropskih integracija Crne Gore.

Kliknite da pogledate NASTAVNI PLAN PREDMETA.


3. MAKROSISTEM EU
CILJEVI IZUČAVANJA PREDMETA: Pravo EU; Lisabonski ugovor; Proces donošenja odluka u EU; Značaj i politika funkcionisanja EU institucija; Sastav i ovlašćenja institucija EU.

Kliknite da pogledate NASTAVNI PLAN PREDMETA.


4. KOHEZIONA POLITIKA I STRUKTURNI FONDOVI EU
CILJEVI IZUČAVANJA PREDMETA: Budžet EU: struktura prihoda i rashoda, procedura usvajanja, sprovođenje, nadzor. Sedmogodišnja finansijska perspektiva. Koheziona politika i koordinacija strukturnih fondova u EU.

Kliknite da pogledate NASTAVNI PLAN PREDMETA.


5. ZAJEDNIČKO TRŽIŠTE I POLITIKA KONKURENCIJE
CILJEVI IZUČAVANJA PREDMETA: Izučavanje formiranja i razvoja zajedničkog tržišta EU koje se bazira na četiri ekonomske slobode, uz analizu politike konkurencije.

Kliknite da pogledate NASTAVNI PLAN PREDMETA.