DOBRODOŠLI


Na prezentaciju smjera Evropske ekonomske integracije, odnosno projekta Žan Mone katedra:
Evropske ekonomske integracije na Ekonomskom fakultetu u Crnoj Gori !Smjer Evroske ekonomske integracije počeo je sa radom školske 2011-2012. godine, a JMC projekat je podržan od strane programa Cjeloživotnog učenja Evropske unije / Life Long Learning Programme / realizuje se u periodu 2012-2015 i to je prvi Žan Mone katedra projekat u Crnoj Gori.